Stichting (NL)

Stichting WArd/waRD is in 2008 opgericht om het artistieke werk van Ann Van den Broek in Nederland verder te ontplooien. De meeste activiteiten van WArd/waRD worden vanuit de Nederlandse stichting gefinancierd en georganiseerd. WArd/waRD is een ANBI, volgt de CAO Toneel en Dans en onderschrijft de verschillende codes die door de sector zijn opgesteld om goed bestuur, inclusie en diversiteit en fair practice te waarborgen. 

ANBI

WArd/waRD beschikt over de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het geven van een gift is hierdoor extra aantrekkelijk. Het bedrag van uw gift mag u namelijk 1,25 keer op uw inkomen in mindering brengen. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op. Dat kan per mail of telefonisch +31 (0)6 836 133 35.

• Meer informatie over de ANBI regeling kunt u terecht op de website van de belastingdienst.
• De benodigde ANBI informatie over WArd/waRD staat op de website van de Federatie Cultuur.

Code Diversiteit en Inclusie

De aandacht voor diversiteit ondersteunt WArd/waRD van harte en de organisatie onderschrijft de noodzaak voor inclusievere sector. Onze organisatie schaart zich dan ook volledig achter de Code Diversiteit en Inclusie die door de sector is opgesteld. De code biedt een belangrijk kader voor het bevorderen van gelijkheid, diversiteit en inclusie binnen onze organisatie en in de bredere culturele gemeenschap. Het moedigt ons aan om bewust te streven naar een werkomgeving die divers is in alle opzichten: van culturele achtergronden en etniciteit tot gender, leeftijd, seksuele geaardheid, en verschillende vaardigheden. Door deze code te omarmen, committeren we ons aan het bevorderen van gelijke kansen, het respecteren van verschillende perspectieven en het creëren van een omgeving waarin iedereen zich gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We streven naar inclusiviteit in onze artistieke keuzes, onze samenwerkingsverbanden en ons personeelsbeleid.

Fair Practice Code

WArd/waRD onderschrijft de Fair Practice Code die door de cultuursector is opgesteld. De code vormt voor ons een leidraad die aansluit bij onze kernwaarden van gelijkheid, respect en transparantie. Het biedt een raamwerk waarmee we de rechten en belangen van alle betrokkenen bij onze projecten kunnen waarborgen. WArd/waRD streeft zo naar eerlijke arbeidsvoorwaarden, transparante communicatie, duurzaamheid en een eerlijke verdeling van middelen. Door deze principes te omarmen, zetten wij ons in voor een gezonde en rechtvaardige werkomgeving en dragen we bij aan een sector die gedijt op gelijkheid, respect en eerlijkheid voor alle kunstenaars en professionals die haar vormen.

WArd/waRD volgt de CAO Toneel en Dans.

Governance Code Cultuur

Ook op het gebied van bestuur streeft WArd/waRD naar transparantie en integriteit. Daarom omarmen en onderschrijven we volledig de Governance Code Cultuur. Deze biedt ons een raamwerk van richtlijnen en principes die de basis vormen voor een effectief en ethisch bestuur. Het stelt normen vast voor goed bestuur, toezicht en verantwoording, en moedigt zo een cultuur van openheid, participatie en vertrouwen aan

WArd/waRD gelooft dat het naleven van de Governance Code Cultuur cruciaal is om een sterke, duurzame en verantwoordelijke organisatie te blijven binnen de culturele sector. Door deze code te integreren in onze werkwijze, zetten we ons in voor een gezonde en transparante bedrijfsvoering. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.

Bestuurssamenstelling

Hugo Bongers | Voorzitter
Jacqueline de Jong | lid
Gabriela Acosta Camacho | lid
Pim Jansen | Penningmeester
René Burgler | lid

Partners

Sinds 2015 is WArd/waRD preferred partner van Theater Rotterdam (NL). WArd/waRD wordt financieel gesteund door het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Rotterdam.

FPK en Gemeente Rotterdam