VZW (BE)

De vzw WArd/waRD is in november 2000 opgericht om het choreografisch werk van Ann Van den Broek mogelijk te maken. Via de vereniging zonder winstoogmerk worden enkele projecten en processen in België medegefinancierd

Het bestuur en directie van de vzw WArd/waRD schaart zich achter de Bestuurscode Cultuur zoals deze in 2020 door Fonds Cultuurmanagement is beschreven. Het bestuur van de vzw bestaat uit minimaal drie leden en er is recent een overgangstraject gestart naar een nieuw en divers bestuur.