WArd/waRD

WArd/waRD (Antwerpen, BE) is in november 2000 opgericht om het choreografisch werk van Ann Van den Broek mogelijk te maken. Sinds de oprichting heeft vzw WArd/waRD een aantal producties geproduceerd en gecoproduceerd. Door de enorme stroomversnelling waar haar creaties in terecht kwamen in Nederland, besloot Ann Van den Broek in 2008 ook een stichting WArd/waRD (Den Haag, NL) op te richten.

In de voorbije jaren is daarmee een structuur opgebouwd waarbinnen Ann Van den Broek in continuïteit producties heeft gemaakt, die hun basisspreiding zowel in Nederland als Vlaanderen hebben. Zo toont Ann Van den Broek aan dat werken vanuit twee landen geen belemmering hoeft te zijn, maar dat het juist kracht geeft. Het geeft haar als maker een unieke positie; een positie die niet conformeert aan een bepaald land of aan de danstrends die er binnen dit land heersen. Het is een visie die haar werk steeds sterk heeft bepaald en dat ook zal blijven doen in toekomstige projecten.

Verder is een groot deel van Ann’s artistieke visie inhoudelijk terug te vinden in de naam van haar vzw en stichting WArd/waRD. De vertaling van het Engelstalige Ward, volgens het woordenboek, is als volgt:
1) bewaking, wacht; verzekerde bewaring; voogdijschap, curatele;
2) pupil, beschermeling;
3) ’t pareren (schermen);
4) afdeling (zaal) in ziekenhuis, gevangenis, enz.;
5) stadswijk, stedelijk (kies)district; II ww.
6) bewaken; beschermen (tegen);
7) pareren, afweren.

Kortom, doorgevoerd naar de organisatie, een plaats waar ‘veilig’ kan worden samengekomen en gewerkt, met alle ruimte voor discussie: een plek waar men zich niet conformeert aan de heersende orde, maar deze met kritische blik benadert.

De herhaling van Ward in de naam impliceert de dualiteit die altijd aanwezig is in het werk van Ann Van den Broek. De titel raakt de kern van het karakter van de organisatie; Er is niet één Ward, er is er nog een, een spiegelbeeld, een schaduwzijde, een geweten, een sparringpartner. Deze andere Ward staat voor de kunstenaars en anderen met wie wordt samengewerkt, maar ook voor het publiek. Communicatie is het sleutelwoord zowel met kunstenaars als met publiek. In deze context en sfeer probeert de organisatie een creatieve en inspirerende omgeving te creëren waar de medewerkers zich kunnen ontplooien.

Partners

Sinds eind 2015 is WArd/waRD preferred partner van Theater Rotterdam (NL). WArd/waRD en Theater Rotterdam geven daarmee aan de intentie te hebben voor langere tijd te gaan samenwerken.

WArd/waRD wordt financieel gesteund door het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Rotterdam.

FPK en Gemeente Rotterdam