Memory/Loss/Series donderdag 17 december

Prepare yourself / To prevent the shock
Prepare yourself to handle it / To be able to / Handle it

WArd/waRD roos

Workshop
Informatie over deze workshop volgt zo spoedig mogelijk.

Zooming in on Loss

Zooming in on Loss Soli
Met Zooming in on Loss Soli maakt Ann Van den Broek aanvullende variaties op Zooming in on Loss, de tweede voorstelling uit de trilogie The Memory Loss Collection.

Voor deze solo’s creëerde Van den Broek voor elk van de drie performers uit de oorspronkelijke voorstelling, een soloperformance die zich afspeelt in hetzelfde decor: de compacte ruimtelijke installatie vol met knoppen, pedalen, schermen, schakels, snoeren en microfoons waarmee ze het verloop van de perfomance sturen. De medeperformers zijn niet meer fysiek aanwezig. Via de videoschermen komen ze de belevingswereld van de solist binnen als een schim, uit het verleden, een herinnering. Zooming in on Loss Soli focust op de interne strijd, het verlies en de relatie tussen het individu en zijn sociale omgeving. Woede en frustratie, verdriet en pijn, berusting en onverschilligheid worden belicht in een mozaïek van emoties

Debby Gerritsen

Talk Debby Gerritsen – Ode aan de kwetsbaarheid
Zoals Ann Van den Broek voor haar Memory Loss Collection put uit persoonlijke ervaringen, zo vindt ook het onderzoeksterrein van Debby Gerritsen zijn oorsprong in haar eigen ervaringen met de dementie van haar vader.

Haar professionele belangstelling als bijzonder hoogleraar gaat uit naar hoe we het welbevinden van kwetsbare mensen in de langdurige (verpleeghuis)zorg kunnen vergroten. Het blijkt namelijk dat het welbevinden van bewoners nauw verbonden is met dat van de professionals. Gebrek aan welbevinden bij demente ouderen leidt tot probleemgedrag dat soms lastig te verklaren is. Daar oplossingen voor bedenken vraagt meer van professionals dan een medische focus: persoonlijk leiderschap en kwetsbaarheid tonen.

Deze lezing is gebaseerd op de oratie die Gerritsen eind september uitsprak bij de aanvaarding van haar hoogleraarschap aan de Radboud Universiteit / Radboudumc

Debby Gerritsen is ouderenprsycholoog en promoveerde in 2004 aan de Vrije Universiteit op haar onderzoek naar het meten van kwaliteit van leven in verpleeghuizen. Ze werkt sinds 2007 als onderzoeker in Nijmegen op het Radboudumc en is sinds 2019 hoogleraar ‘Welbevinden van kwetsbare ouderen en mensen met chronische ziekten in de langdurige zorg’.

Aftertalk

Aftertalk What is Loss
De ervaring van verlies is een verwarrend en verontrustend psychisch proces. Niet alleen mensen die met verlies te maken krijgen gaan door een enorm moeilijke periode, maar ook bijvoorbeeld familieleden hebben het niet makkelijk. De vragen ‘wat raak je kwijt’ en ‘wat doet het met je’ staan in dit gesprek centraal.

We zoomen in op het emotionele proces, de psychologische gevolgen en het omgaan met verlies – en dat in de breedste zin. Wat doet verlies met de gevoelens van mens en omgeving?

Middagprogramma
14.30 – 17.00 uur

  • Workshop
  • Zooming in on Loss Soli

Avondprogramma
19.00 – 22.00 uur

  • Talk Debby Gerritsen – Ode aan de kwetsbaarheid
  • Zooming in on Loss Soli
  • Aftertalk What is Loss